Generalforsamling i Chevy’s All Star søndag d. 26. November 2006 Kl. 10.00 i Greve.

Tilstede: Martin T. – Ole – Lone – Søs – Henning F. – Peter – Jens – Martin P. - Gurli

Afbud: Jesper - Henrik

Udeblevet: Susanne

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
  3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse
  4. Indkommende forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Kontigent
  8. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent og referent.
Efter formandens velkomst blev Peter valgt som dirigent og Lone som referent.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden

Julegammon
Søndag d. 27. november startede vi med at holde den Store Julegammon turnering.
Der var 11 tilmeldte der alle dukkede op, økonomisk endte det med ca. 340,00 kr. i underskud.
Jesper løb ”igen igen”med titlen som årets Gammon Nisse, Martin P kom ind som nummer 2.
Alt i alt en rigtig hyggelig dag hvor hyggen og tilkæmpede klistermærkater var i højsæde ;o)
Og tak til Y og Gunnar for fin servicering, især Gunnar omkring lodsedlerne….

Holdturnering
Resultatet af holdturneringen 2005/6 blev, 1. holdet fik sneget sig ind på en 1. plads og rykkede op. 2. holdet fik kastet sig ned på en sidste plads og rykkede ikke ned.

Klubmesterskab 2006
2006 afholdte vi så vores 4. klubmesterskab. Dette blev igen afholdt en lørdag, da vi skulle bruge hele dagen. Det foregik igen hos "Stuckmænnerne” Lone og Ole havde sørget for husly og meget fin betjening ved Gunnar og Y. Atter et STORT tak fra klubben, for dette.
Der var igen i år ”fine” pokaler til:
Sidste pladsen gik til Henning
3. pladsen gik til Ole
2. pladsen gik til Jesper
1. pladsen gik til Lone
Pip Hans platten gik til Peter.
Martin P. fik tildelt ”Hash ørnen” især pga. generel glemsomhed og manglende ”følgen med”…
Martin T. fik pokalen for bedste holdturneringsspiller med 18 vundne og 2 tabte….

Cafe turneringer på X-Pressen
På X-pressen styrer Søs ledelsen af turneringen, hver mandag kl. 18.30. Der er p.t. 10 - 15 deltagere hver gang, så det kører fint videre.

Diverse turneringer
Diverse turneringer igennem året, hvor klubbens medlemmer deltog i lidt af hvert med forskellige resultater uden dog at vinde det helt store, men der var dog Jesper Johansen der sammen der sammen med vort ex-medlem Kurland fik en 2. plads i noget Kaktus Cup

Hjemmebane
Efter sidste generalforsamling aftalte vi med Lis & HP på X-pressen at vi skulle spille resten af vores holdkamp på X-pressen for at se hvor da det gik. Efterfølgende talte vi med Lis & HP de syntes at det var forløbet ok og havde ikke noget imod at vi fortsatte med at have vore hjemmebane der. Det har da heldigvis også kørt ok siden og vi har nu foretaget vedtægtsændringer:
§1 Navn
(1) Klubbens navn er Backgammon Klubben X-pressen’s All Stars.
(2)Klubbens hjemsted er Bodega X-Presse, Århusgade 8-10, 2100 København Ø

Undervisning
Vi fik også stablet noget undervisning på benene, som blev forestået af ”Kedde” HKM eller også senere bare kendt som ”læreren” og efter de tilbagemeldinger vi fik, var det noget alle havde fået noget ud af.

Homepage….. www.all-stars.dk har der været lidt stille , men den kommer der mere gang i når webmasteren har tid…

Ad 3 ) Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse
Jesper mødte ikke op :o(
Og da Lone ikke var helt klar med regnskabet (tsk tsk tsk) var hun halvt deltagende til generalforsamlingen mens hun hjalp Jannie med at få overblikket, hvorefter Jannie godkendte det…..

Ad 4 ) Indkomne forslag
Betaling ifm. ”oversøiske” holdturneringskampe!
Følgende blev vedtaget ved flertal:
Hvis et hold ifm. DBGF’s holdturnering, skal spille på Bornholm, betaler Klubben differencen mellem den billigste billet med det offentlige og DBGF’s tilskud, dog max. Kr. 800,00 pr. hold pr. gang.

Kontigent vedr. b- og c-medlemmer!
Ønske om mindre kontigent for b- og c-medlemmer….
Se Ad 7) – Kontigent

Ad 5) Valg af bestyrelse

Formand: Martin Tarnow; Enstemmigt genvalgt.

Næstformand: Søs Johansen; Enstemmigt valgt

Kasserer: Lone Stuckmann;Enstemmigt genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Peter Lygteskov; Enstemmigt valgt.

Supleant: Henning From; Enstemmigt valgt.

Ad 6) Valg af revisor
Jesper Johansen – enstemmigt genvalgt.

Ad 7) Kontigent
Det blev besluttet enstemmigt at kontigentet for A-medlemmer fortsætter uændret på 100,00 kr. år. kvartal
Det blev besluttet med flertal af kontigentet for B- og C-medlemmer sættes til 200,00 kr. p.a.

Ad 8) Eventuelt
Vi har allerede nu en snak i gang med ”Kedde” om at lave 3-4 sessioner mere i løbet af foråret, Søs & Lygte aftaler nærmere.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.20(hvilket er ny rekord ;o) og dirigenten takkede for god ro og orden ;o)