Generalforsamling i Chevy's All-Stars søndag d. 27. November 2005 Kl. 10.00 på Chevy's.

Tilstede: Martin T. – Ole – Lone – Søs – Henning F. – Jesper – Lennart – Henrik E.H. - Jens
Afbud: Connie - Peter
Udeblevet: Susanne – Martin P.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkommende forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Kontigent
8. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent og referent.

Efter formandens velkomst blev Jesper valgt som dirigent og Lone som referent.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
Julegammon
Søndag d. 28. november startede vi med at holde den Store Julegammon turnering.
Der var 16 tilmeldte der alle dukkede op, økonomisk endte det med ca. 438 kr. i underskud.
Jesper løb med titlen som årets Gammon Nisse, Henrik Bang kom ind som nummer 2.
Alt i alt en rigtig hyggelig dag hvor hyggen og tilkæmpede klistermærkater var i højsæde ;o)
Holdturnering
Resultatet af holdturneringen 2004/5 blev, 1. holdet spillede 9 uafgjorte kampe det rykker man ikke op med, så de endte på en 5. plads. 2. holdet tabt 14 kamp ud af 20 og endte på en sidste plads, og måtte rykke fra serie 1A til 1B.
BG-Cuppen
Igen i år var der nogle stykker der halsede byen rundt for at komme med til finalen, dette lykkedes da også for en 3-4 stykker men efter 3. runde i finalen var der ingen tilbage :-(
GV OPEN 5.0
D. 19. april skulle vi så myrde nogle gamser, det gik ikke rigtigt efter planen men i stedet blev der myrdet en del FadGamser. Martin T var top heldig og vandt last chance og fik endnu et tomt ølglas …..
17. Nordic Open (April)
Her blev det bedste resultat lavet af Lone der fik en 2. plads i consoltation i begynderrækken.
Klubmesterskab 2005
2005 afholdte vi så vores 3. klubmesterskab. Dette blev igen afholdt en lørdag, da vi skulle bruge hele dagen. Dette foregik i år hos "Stuckmænnerne” Lone og Ole havde sørget for husly og meget fin betjening ved Gunnar og Y. Stort tak fra klubben, for dette.
Der var igen i år ”fine” pokaler til:
Sidste pladsen som gik til Conni
3. pladsen gik til Jesper
2. pladsen gik til Henning
1. pladsen gik til Martin Tarnow
Pip Hans platten gik til Martin P.
Søs fik tildelt ”Hash ørnen” især pga. glemsomhed på Bornholm
Lennart fik pokalen for bedste holdturneringsspiller med 10 vundne og 5 tabte….
Cafe turneringer på Chevy’s og X-Pressen
Turneringen her på Chevy's om onsdagen har kørt meget godt, men i løbet af oktober gik det nærmest helt i stå og i november lukkede vi den så helt indtil videre. På X-pressen har Søs overtaget ledelsen af turneringen, efter Peter er emigreret til Korsør. Der er p.t. 10 - 15 deltagere hver gang, så det kører fint videre.
Bornholm Mesterskab 2005
Sidste weekend i juli drog vi til Klippeøen for at myrde nogle Bornholmere, det gig dog ikke helt efter planen, men Lennart fik dog en 3/4 plads i Consoltation.
Solrød Open
Her lavede Lennart årets bedste resultat en 2. plads i main i mellemrækken og som han siger BG er et spil man hvor man ikke kan vinde.
Hjemmebane
På sidste generalforsamling var der en del debat omkring hvor klubbens hjemmebane skulle være.
Der var forslag fremme om at flytte den til X-pressen fordi der var hyggeligere og opbakningen der var større.
Bestyrelsen lovede at arbejde videre med sagen og evt. finde et helt 3. sted.
Først havde vi et møde med Tina fra Chevy’s: Der var en del snak om de problemer der havde været og vi kunne da uden problemer blive enige om at det var mangel på komunikation mellem os og Tina der havde lavet de største problemer (det var der ikke før i tiden, men da var Bettina jo også på Chevy’s og snakkede med Tina næsten hver dag). Tina mente heller ikke at der ville blive nogen problemer med at begge hold, til vinter når holdturneringen startede, skulle spille på hjemmebane på én gang. Tina havde også stor forståelse for der skulle være noget mere opbakning omkring klubben fra Chevy’s side i form af sponsor præmier, trøjer og hvad de ellers nu kunne falde af.
Alt i alt et godt møde hvor der blev ryddet en del misforståelser af vejen.

Senere havde vi et møde med Lis fra X-pressen, for at høre om hun var interesseret i at vi flyttede vores hjemmebane op til X-pressen. Dette kunne hun ikke se der skulle være problemer med, selv om vi ved dobbelt hjemmekamp ville fylde hele baglokalet og måske skulle bruge et bord ekstra inden ved siden af.
Så stak vi også lige en føler ud omkring lidt sponsor ting. Der vil sikker ikke være mangel på sponsor præmier til vore forskellig arrangementer, men…… 15-20 sponsorerede spille trøjer hang der nok ikke lige på tapetet, det er da også forståeligt nok når de ikke ved hvor meget gang der evt, bliver i omsætningen.

Efter disse 2 møder, var der enighed i bestyrelsen, om at beholde hjemmebanen på Chevy’s, da det virkede som alle misforståelser var ryddet af vejen og der igen herskede en munter stemning.

MEN det med den muntre stemning har da lagt sig igen. Efter der blev lavet nye borde i billardrummet er der nu reelt kun 3 borde man kan sidde ved og spille. Og allerede ved vores første holdkamp startede balladen, servitricen (Sanne) sagde at vi skulle stå der og spille, jeg kontaktede Tina og fik at vide, selvfølgelig skulle vi da ikke stå op og spille. Vi aftalt med Tina at vi skulle fylde billardrummet op og derefter bordene omkring poolbordet, vi måtte bare ikke sidde ved det første bord lige inden for døren. Siden har der ikke været andet end brok og ballade hver gang vi skulle spille, ok ikke hver gang kun når Sanne har været på arbejdet.
Det kan hverken vi eller Chevy’s leve med, så efter en snak med Tina, blev det aftalt at vi fra næste år finder en anden hjemmebane, her går jeg ud fra at vi kan spille resten af holdturnering færdig inden vi flytter.
Ved vore sidste dobbelte hjemmekamp flyttede vi, efter aftale med Lis, den ene kamp op på X-pressen, og da holdet der spillede på Chevy’s var færdige, stod de pludseligt oppe på X-pressen.

Der er 3 dobbelt hjemmekampe tilbage d. 1/12, 26/1 og 9/2 disse vil vi også forsøge flyttet, hvis vi da ikke har fundet en anden hjemmebane inden.

Bestyrelsen vil tage en snak med Lis, om hun stadig er interesseret, hvis hun er det, vil vi flytte hjemmebane til X-pressen, ellers må vi ud og se os omkring efter noget helt 3.

Homepage….. www.all-stars.dk Ca. 4000 hits Lørdag d. 26.11.2005

 

Kommentare til beretningen:
Det blev besluttet at bestyrelsen tager en snak med Lis fra X-pressen, om hun stadig er interesseret i at vi har hjemmebane på X-pressen.
Hvis dette er tilfældet vil vi fra årsskiftet spiller vi vores hjemmekampe på X-Pressen og ser hvordan det fungerer med henblik på at skifte hjemmebane dertil og derved også navn (evt. All-Stars – uden noget extra navn), hvis det kører uden problemer vil skiftet ske inden næste holdturnering.
Bestyrelsen kunne evt. finde noget helt 3. hvilket kunne blive tilfællet hvis X-pressen ikke er interesseret.
Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad 3 Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse
Da revisoren ikke havde gennemset regnskabet p.g.a sygdom, gennem gik Lone regnskabet sammen med Martin T og Jesper, hvorefter Jesper godkendte regnskabet.
Lone fremlagde regnskabet for generalforsamlingen og det blev derefter enstemmigt godkendt.

Ad 4 ) Ingen indkomne forslag

Ad 5) Valg af bestyrelse
Formand: Martin Tarnow: Enstemmigt genvalgt.
Næstformand: Peter Lygteskov; Ikke mødt frem eller oplyst om han modtager genvalg.
Næstformand: Søs Johansen: Enstemmigt valgt.
Kasserer: Lone Stuckmann: Enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Carsten Gardil: – Har ændret medlemskab til B-medlem og kan derfor ikke genvælges.
Bestyrelsesmedlem: Lennart Kurland.

Ad 6) Valg af revisor
Conni Lygteskov: Ikke mødt frem.
Jesper Johansen – enstemmigt valgt.

Ad 7) Kontigent
Det blev besluttet enstemmigt at kontigentet fortsætter uændret på 100,00 kr. år. kvartal

Ad 8) Eventuelt
1) Der undersøges mulighed for cowboy-skjorter fremstillet i Thailand med klubben’s log broderet på ryggen.
2) Bestyrelsen har undersøgt et tilbud vedr. undervisning. Alle edlemmer tilsluttede sig og der aftales med Kedde vedr. undervisning 3 gange på onsdage inden påske – det bliver med delvis betaling af det enkelte medlem.
3) Lennart fremkom med muligheden for at mere erfarne spillere hjælper/guider mindre erfarne.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.20(hvilket er ny rekord ;o)
og dirigenten takkede for god ro og orden ;o)