Generalforsamling i Chevy's All Star søndag d. 28. November 2004 Kl. 10.00 på Chevy's.

Tilstede: Martin T. - Martin P. - Ole - Lone - Søs - Peter - Conni - Henning F. - Carsten - Jesper - Lennart - Henrik E.H.(delvis)
Afbud: Henrik E.H.
Udeblevet: Susanne - Jens - Henrik E.H..(delvis)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkommende forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Kontigent
8. Eventuelt


Ad 1) Valg af dirigent og referent.
Efter formandens velkomst blev Jesper valgt som dirigent og Lone som referent.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
Julegammon
Søndag d. 30. november startede vi med at holde den Store Julegammon turnering.
Der var 19 tilmeldte der alle dukkede op, økonomiske løb det rundt, med ca. 37 kr. i overskud.
Henrik Bang løb med titlen som årets Gammon Nisse, Martin Tarnow kom ind som nummer 2
Alt i alt en rigtig hyggelig dag hvor hyggen var i højsæde eller var det gammonen?
Holdturnering
Resultatet af holdturneringen 2003/4 blev, på trods af store anstrengelser, at 1. holdet endte på en skummel 7. plads. Anderledes godt gik det for 2. holdet, på trods af en sidste plads i serie 2 rykkede de alligevel op, tillykke med det, så må vi jo se om de kan holde pladsen i den skrappeste serie?
BG-Cuppen
Næste mål var så BG-Cuppen som startede sidst i februar, der blev spillet både her på Chevy's og på X-pressen, men var der heller ikke nogen af klubbens medlemmer der fik gjort noget væsen af sig. På trods af ihærdige forsøg, hvor flere medlemmer spillede næsten alle ugens 7 dage, lykkes det kun for Martin T at komme til finalen i Tivoli hvor han overlevede de første 2 runder.
GV OPEN 4.0
D. 20. marts drog vi så nogle stykker til Lyngby for at myrde nogle gamser, og det er der ikke mere at sige om andet end der var øllerter nok.
16. Nordic Open (April)
Her fik vi ikke gjordt det store væsen af os, men Martin T stod da for det støreste styrt da han allerede var ude eller ikke inde inden det startede, han kom forsent til tilmeldingen.
Klubmesterskab 2004
2004 afholdte vi så vores 2. klubmesterskab. Dette blev igen afholdt en lørdag, da vi skulle bruge hele dagen. Dette foregik igen hos "Lygterne" Conni lavede morgenmad og Peter sørgede for et køleskab fyldt med ølverter. Senere var der pizza spisning og var da også bare lige så hyggeligt som sidste år. Stort tak fra klubben.
Der var igen i år "fine" pokaler til: Sidste pladsen gik til Lone
3. pladsen gik til Henrik
2. pladsen gik til Søs
1. pladsen gik til Carsten G
Pip Hans platten gik til Conni
Martin fik tildelt "Hash ørnen" især pga. Nordic Open bommerten.
Cafe turneringer på Chevy's og X-Pressen
Turneringen her på Chevy's om onsdagen kører stadigt fint med over 15 deltagere praktisk talt hver gang, på X-pressen er vi begyndt at spille hver mandag og her er der en 10 - 15 deltagere hver gang.
Bornholm Mesterskab 2004
Sidste weekend i juli drog vi til Klippeøen for at myrde nogle Bornholmere, jeg fik da sendt Claes ud af main og Last chance, Lennart 3/4
Solrød Open
Carsten vandt mellemrækken i main
Lennart fik en 3/4 plads i mellemrækken i main
Martin P blev nr. 1 i begynder rækken
Søs nr. 4

Homepage….. www.all-stars.dk Næsten 4000 hits Søndag d. 28.11.2004

Ad 3) Fremlægning af revideret rengskab til godkendelse
Bettina er jo emigreret til Fyn, så det var Peter og Martin M. der har fået det overdraget fra Bettina der hjalp Conni med at få overblikket. Conni tjekkede det derefter og det blev godkendt….

Ad 5) Valg af bestyrelse
Formand: Martin Tarnow; Enstemmigt genvalgt.
Næstformand: Peter Lygteskov: Enstemmigt genvalgt.
Kasserer: Lone Stuckmann: Valgt ved flertal.
Bestyrelsesmedlem: Carsten Gardil: Enstemmigt genvalgt.

Ad 6) Valg af revisor
Conni Lygteskov: Enstemmigt genvalgt.

Ad 7) Kontigent
Det blev besluttet enstemmigt at kontigentet fortsætter uændret på 100,00 kr. år. kvartal

Ad 8) Eventuelt
1) Der blev talt en del frem og tilbage vedr. evt. ændring af hjemsted fra Chevy's til X-Pressen, da alle er enige om at hyggen og opbakningen er en del størrere hos Lis & HP. Et af problemerne ved ændringen, kan være ved holdturneringen når begge hold har hjemmebane - en evt. mulighed kunne være at finde et andet "fast" sted at spille holdturnering. MT fortæller at bestyrelsen arbejder videre med det og der vil blive indkaldt til ekstra-ordinær generalforsamling hvis der findes en anden løsning end den vi har i dag.

2) Lennart tilbød at han gennem sit arbejde kan leje et sommerhus til 12 pers. ved Sejerø-bugten. MT sagde det kunne være en god/sjov mulighed f.eks. ved klubmesterskabet o.l.

3) Carsten forslog at klubben afholdt en turnering f.eks. i ØBRO-hallen. Martin oplyste lidt om alt det arbejde der er ved at afholde en sådan turnering! Lennart meldte sig som slave ;o) Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

4) Søs synes det kunne være en rigtig god idé hvis vi fik sponsor-spilletrøjer som reklame for vores hjemsted.

Der er "Gamses Venner" d. 9. april 2005

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30 og dirigenten takkede for god ro og orden og især kort varighed.