Generalforsamling i Chevy's All Stars søndag d. 6 november 2003 kl. 13:00 på Chevy's.

Tilstede: Martin - Henrik - Carsten H. - Carsten G. - Bettina - Peter L. - Conni - Søs
Afbud: Jesper
Udeblevet:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkommende forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

Efter formandens velkomst skulle der vælges en ordstyrer og referent.
Ad 1) Valg af dirigent og referent
Peter Lygteskov blev valgt til ordstyrer, og Conni Lygteskov til referent.
Peter fik derefter ordet, og bad om Bestyrelsens beretning. (Martin Tarnow fik ordet).

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
Julegammon
Søndag d. 8. december startede vi med at holde den Store Julegammon turnering.
Der var 16 tilmeldte der alle dukkede op, økonomiske løb det næsten rundt.
Martin Tarnow løb med titlen som årets Gammon Nisse, Peter Lygte kom ind som nummer 2 og Dan endte på en 3. plads
Alt i alt en rigtig hyggelig dage hvor hyggen var i højsæde eller var det gammonen ?
Holdturnering
I januar startede holdturneringen så op igen, efter et efterår i toppen skulle der så rigtigt gå's til den.
Først på Bornholm, det kunne jo ikke gå galt for første kamp havde vi vundet 4-0 over Hagana, og spilet 2-2 med Østersøens BgK, men så gik det ellers ned af bakke, vi tabte 4-0 til Hagana og hev kun lige en 2-2 hjem mod Østersøens BgK.
Der efter gik det bare galt vi tabte 3 kampe og spillede 4 uafgjort, så vi endte på en næsten delt 4. plades lige uden for en playoff plads, trist trist.
BG-Cuppen
Næste mål var så BG-Cuppen som startede sidst i februar, der blev spillet både her på Chevy's og på X-pressen, men var der heller ikke nogen af klubbens medlemmer der fik gjort noget væsen af sig. ELLER VAR DER
På trods af ihærdige forsøg, hvor flere medlemmer spille næsten alle ugens 7 dage, lykkes det kun for Carsten G at komme til finalen i Tivoli, og den skal vi vist ikke snakke mere om :
GV OPEN 3.0
I marts drog vi så nogle stykker til Lyngby for at myrde nogle gamser.
Jeg ved ikke lige hvor Gamser vi fik myrdet, men efter første runde var der ikke meget All-Stars over os, alle var ude af main og spillede videre i Consen, Jesper og Martin opdagede at vi kunne møde hinanden i finale, men desværre styrtede Jesper inden, men jeg kørte hårdt på og vandt Consen, og sikken en pokal de lede Gamser havde lave "et tomt ølglas", det har jeg så klaget en del over siden og nu har de lovet at fylde det op til næste GV Open, som for øvrigt er d. 20 marts.
21. Nordic Open (April)
Der var i alt 7 fra klubben der stillede op til Nordic Open i påsken
Der var 4 der stillede op i begynderrækken, og der blev ordentligt gået til den, men desværre efter den første runde, som blev afviklet som en Monrad turnering, var alle 4 røget ud.
Og det gik heller ikke godt i consen eller last chance.
Carsten G stillede op i Novice rækken og nåede semifinalen i consen, eller som vi plejer at sige ind i pengene.
Peter og Martin stillede op i Intermediate rækken her gik begge bye i først runde, muntert,
Men knap så muntert var det at vi skulle mødes allerede i næste runde, det blev vi så mugne over så vi kørt på Chevy's fik noget kaffe og spillede vores kamp, så nu har der været en lille afdeling af Nordic Open på Chevy's. De næste dage nåede vi ikke meget længere men sivede stille og roligt ud igemmen, de forskellige rækker.
Klubmesterskab 2003
2003 blev så året hvor vi, fik afholdt vores første klubmesterskab. Vi var aftalte at det skulle afholdes en lørdag og da vi skulle bruge hele dagen, blev vi enig om ikke at holde det på Chevy's, fordi der øjensynligt ikke ville være plads, det resulterede så i at Lars og Tine ikke ville sponsere noget til turneringen, trist men sådan er det.
Men heldigvis tilbød "Lygterne" at lægge hus til og Conni ville lave Brunch, det var jo et tilbud man ikke kunne sige nej til, det blev da også bare lige så hyggeligt. Stort tak fra klubben.
Bestyrelsen var blevet enige om ikke at stå tilbage for andre store BG begivenheder så der skulle ikke mangle pokaler til vor lille turnering, Peter og Martin tog til Hvidovre for at købe de grimmeste pokaler, men de blev desværre ikke sååå grimme som vi havde regnet med, men vi købte til gengæld mange! Der var til: Sidste pladsen gik til Søs
3. pladsen gik til Carsten H
2. pladsen gik til Bettina
1. pladsen gik til Martin
Pip Hans platten gik til Søs
Og Jesper fik tildelt "Hash ørnen"
Cafe turneringer på Chevy's og X-Pressen
Turneringen her på Chevy's om onsdag kører fin med over 15 deltagere praktisk talt hver gang,
Jeg var lidt bange for at det ville gå helt i stå i løbet af sommeren, men der var pænt med deltagere hele sommeren.
I juni fik aftalt med X-pressen af de også meldte sig til hos DBgF, så vi kunne holde turnering der hver anden mandag, det kører da og så fint nu og der har været over 10 deltager pr. gang de sidst måneder.
Den 1. eller den 2. mandag vi skulle spille på XP, havde Lis opdaget at det var pinse og vi kunne ikke rigtigt aflyse turneringen nu når vi lige var begyndt. Så Lis opfandt et nyt begreb "BG Brunch"
Vi kunne komme tidligt til brunch og så kunne vi spille bagefter, så vi fik en mægtig brunch og spillede BG bagefter, mægtig hyggelig dag og Lis's plan lykkedes hun kom tidligt hjem.
Måske kan det blive til en tradition?
Bornholm Mesterskab 2003
Sidste weekend i juli drog vi til Klippeøen for at myrde nogle Bornholmere, vi fik da også myrdet nogle, tror jeg nok, men ellers røg vi bare for hurtigt ud (det var måske de røgede sild fra dagen før det kunne ihvert tilfælled ikke være øllerne eller snapsen) mennnnn så var der lige Gardil han havde lavet en ny snedig strategi, når man er helt ned i sækken skal man bare hoppe ud af den og vinde, selv om man mangler 10 points og modstanderen kun mangler 1 enkelt eller 2, denne strategi er så efterfølgende blevet opkaldt efter Carsten, så når du er helt ned i sækken: "skal du bare lave en Gardil" og så ordner alle problemerne sig. Og det kunne vi jo se virkede på Bornholm, for pludseligt havde Carsten vundet; Bornholm Mesterskabet 2003, stort tillykke med det.
Holdturnering 2003/4
Div. brok.: hold ånd/hygge eller mangel på samme
Medlemmer der blev ekskluderet
Homepage….. www.all-stars.dk 1998 hits fredag 7/11 2003
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad 3) Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
Banken virker tilsyneladende ikke endnu efter utallige henvendelser, men saldoen er på kr. 2.945,00. Skal vi flytte bank eller hvad? Dette er en bestyrelsesbeslutning. Banken p.t. er Arbejdernes Landsbank, og konto nr. er 53790300845. HUSK at skrive dit navn ved indbetaling.

Eks.: BackGammonnr., navn, telefon- og/eller mobiltelefonnr. Tina har tjekket regnskabet og godkendt det!


Ad 4) Indkommende forslag.
Indkomne forslag: Bettina foreslår karantæne ved udsmidning af klubben på grund af manglende kontingentindbetaling. Hvordan kan man eventuelt komme med i klubben igen? Det er en bestyrelsesbeslutning. Skal der en vedtægtsændring til ved gæld til klubben? Nej, der er almindelig forretningsgang fra bestyrelsens side.

Ad 5) Valg af bestyrelse.
På valg:
Formand: Martin Tarnow; Enstemmigt genvalgt.
Kasserer: Bettina Christensen; Enstemmigt genvalgt.
Næstformand: Peter Lygteskov; Enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Carsten Gardil.
Som bestyrelsesmedlem stillede både Carsten Gardil og Conni Lygteskov op,
Caresten Gardil blev genvalgt

Ad 6) Valg af revisor.
Conni Lygteskov blev valgt.

Ad 7) Fastsættelse af kontingent.
Der var forslag om at forhøje kontingentet kr. 150,- pr, kvartal og uændret kontingent på kr. 100,- pr. kvartal. 3 medlemmer stemte for kontingent på kr. 150,-, 5 stemte for kr. 100,-. Kontingentet er derfor uændret kr. 100,-.

Ad 8) Eventuelt.
Der er "Gamses Venner" d. 20. marts 2004.

Vores interne "Hashørn" forsynes med en "vandreseddel" med navn og årstal.

Ved indmeldelse i klubben betaler man for en trøje.

Eventuelt: Jens bliver 60 år, vi giver en gave til kr. 100,-. Peter og Conni køber en gave fra klubben og tager ud med den.

Carsten Holmstrup træder ud af holdturneringen i år. Han ønsker ikke at deltage i turneringen, men vil gerne blive som medlem af klubben. Carsten er medlem af DBGF, og vil måske være med igen til næste år.

Søs trækker sig som holdkaptajn under store protester fra medlemmerne. Der blev diskuteret, om hvorvidt 2. holdet skulle nedlægges. Bettina tager tjansen som holdkaptajn, og 2. holdet eksisterer stadig. Tak til Bettina.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16:00.