Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.9.05.02.
Dagsorden:
0. Formalia.
1. Næstformandsposten.
2. Holdturnering.
3. Økonomi.
4. Arrangement.
5. Intern Rating.
6. Evt.

Til stede: Martin (MT), Bettina (BC), Thorbjørn (TS), Jesper (JJ).

Ad 0. JJ blev dirigent og referent.

Ad 1. JJ kan pga. andet arbejde ikke være aktiv i foreningen i de kommende måneder, og tilbyder derfor at trække sig tilbage som næstformand.
BC forslog at han bliver på posten indtil næste generalforsamling.
Forslaget sendt til afstemning.
BCs Forslag vedtaget med 3 stemmer for og en blank.

Ad 2. MT foreslår at der om muligt stilles to hold til holdturneringen.
MT bliver foreslået som holdkaptajn for 1. holdet.
JJ foreslår man mødes to uger inden tilmeldingsfristen og sætter holdene.
Alle forslag vedtaget i konsensus.

Ad 3. MT har fungeret som kasserer siden BCs fødsel (tillykke i øvrigt).
Vi har oprettet en konto i Arbejdernes Landsbank (JAAAAA RØD FRONT)
konto nr: 5379-0300845.
Foreningen har d.d. en egenkapital på ca. 3200 kr.
MT foreslår at vi opretter netbank. Dette kræver, at vi accepterer at BC og MTs underskrifter kan bruges alene til at hæve på kontoen. Stoler vi virkelig så meget på dem ?
Forslaget vedtaget i konsensus.
MT foreslår at Internet URLen WWW.ALL-STARS.DK købes, pris kr. 200 for det første år derefter skal der betales et mindre gebyr for at beholde navnet på under kr. 100 pr. år.
Siden ligger resten af året på MTs webhotel uden beregning.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Ad 4. Vi skal holde et infoarrangement på Chevy's 8. september. JJ vil holde et kort oplæg om BG og medlemmerne vil derefter undervise individuelt.
MT og BC står for det praktiske. Vi vil måske få lavet nogle plakater, og håber på en artikel i Øbrobladet. Arrangementet skal være gratis.
Vi vil lave tilbud, så nye medlemmer kan melde sig ind for 100 kr. resten af året.

Ad 5. Den interne rating bliver pga. tidsproblemer, og da ingen tager den alvorligt, afskaffet.

Ad 6. Snowie styrer for vildt!!!!!!!!!!!!